,
giweather joomla module

Miło nam poinformować, że w poniedziałek 27 lutego wójt, Wojciech Giecko odebrał w Urzędzie Marszałkowskim dwa wyróżnienia dla Gminy Jonkowo.

Podczas odbywającej się tego dnia konferencji pt.: “Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy Jednostek Samorządu Terytorialnego” wręczono podziękowania i dyplomy dla gmin z najwyższymi lokatami w konkursie jednostek samorządowych województwa warmińsko-mazurskiego za 2016 rok.

Gmina Jonkowo zajęła zaszczytne, trzecie miejsce w kategorii gmin wiejskich w których zanotowano najwyższą dynamikę liczby osób pracujących.Przy punktacji gmin w tym zakresie brano przede wszystkim pod uwagę liczbę osób pracujących na 1000 mieszkańców oraz liczbę osób bezrobotnych na 1000 mieszkańców. Decydującym czynnikiem był także odsetek podmiotów gospodarczych działających w obrębie danego samorządu, świadczący o sprzyjających warunkach ekonomicznych i rozwiązaniach prawnych.

Drugie wyróżnienie dotyczyło rankingu zrównoważonego rozwoju gmin województwa warmińsko-mazurskiego, przygotowanego przez profesora Eugeniusza Sobczaka z Politechniki Warszawskiej.

Profesor Sobczak od ponad dekady prowadzi badania nad zrównoważonym rozwojem gmin, miast i regionów. Jego badania stanowią duże wsparcie dla Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu RP oraz Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego “Teraz Polska”.

W rankingu przygotowanym przez profesora Sobczaka na 67 gmin wiejskich naszego województwa, Gmina Jonkowo zajęła 6. miejsce.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że opracowując ranking wzięto przede wszystkim pod uwagę odsetek dochodów własnych gminy w dochodach budżetu, odsetek wydatków na projekty inwestycyjne, procentowy udział mieszkańców korzystających z wodociągów, kanalizacji lub przydomowych oczyszczalni ścieków.

Dla lepszego zobrazowania zrównoważonego rozwoju poniżej przywołujemy wyniki badań profesora Sobczaka w odniesieniu do Gminy Jonkowo w latach 2003 i 2015.

Wskaźnik2003 r.2015 r.
Wydatki na projekty inwestycyjne na mieszkańca44,6063,09
Odsetek dochodów własnych w dochodach budżetu45,6358,89
Liczba osób pracujących na 1000 mieszkańców149,37235,23
Liczba osób bezrobotnych na 1000 mieszkańców-105,3-47,13
Liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców86,80112,41
Odsetek mieszkańców z dostępem do wodociągów76,4290,74
Odsetek mieszkańców z dostępem do kanalizacji25,5856,61
Odsetek mieszkańców z dostępem do oczyszczalni21,4860,66

Źródło: opracowanie prof. E. Sobczaka.

 

20170301 01

20170301 02