,
giweather joomla module

W dniu 25 lipca 2018 r. wójt Gminy Jonkowo podpisał umowę na dofinansowanie projektu "Kalejdoskop kompetencji" - podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych wśród uczniów.

Zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 31.03.2017 r. został złożony wspólny wniosek przez Gminę Jonkowo i Powiat Olsztyński o dofinansowanie projektu pt.: "Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie Gminy Jonkowo".