,
giweather joomla module

Zakład Gospodarki Komunalnej w Jonkowie ogłasza publiczny przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu ciężarowego marki Mercedes 207D.

1. Nazwa i siedziba sprzedającego:   Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Lipowa 11, 11-042 Jonkowo tel./fax (89) 512 – 91 – 10 e-mail: zgkjonkowo@op.pl

2. Przedmiot przetargu:   Samochód ciężarowy marki Mercedes 207D o następujących danych technicznych:

 • Rok produkcji:                                   1985
 • Nr identyfikacyjny (VIN):                60136110684785
 • Kolor nadwozia:                                biały
 • Pojemność/moc silnika:                     2399 cm3
 • Rodzaj silnika:                                   wysokoprężny - Diesel
 • Rodzaj nadwozia:                              ciężarowy
 • Rodzaj skrzyni biegów:                     manualna
 • Dopuszczalna ładowność:                 890 kg
 • Przebieg:                                            ≈ 390 000  km
 • Badania techniczne ważne do:          12.2017 r.

 

3. Tryb przetargu:   pisemny przetarg ofertowy. 

4. Cena wywoławcza samochodu:   Cena wywoławcza samochodu wynosi 1845,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc osiemset czterdzieści pięć złotych 00/100). Cenę ustalono na podstawie wyceny rzeczoznawcy.

5. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć przedmiot przetargu.   Pojazd będzie udostępniany zainteresowanym po uprzednim powiadomieniu telefonicznym  w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00.

Osoba do kontaktów: Karol Kunicki tel. 603-154-579  

6. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty:   Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na zakup samochodu ciężarowego Mercedes 207D”

Ofertę należy przesłać pod wskazany adres albo złożyć w Zakładzie Gospodarki Komunalnej ul. Lipowa 11, 11 – 042 Jonkowo.

Wzór formularza ofertowego stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.  

Ostateczny termin składania ofert ustala się na 10.03.2017 r. do godz. 10:00.  

Termin związania ofertą Sprzedający określa na 14 dni.

Sprzedający odrzuci ofertę, jeżeli:

 • została złożona po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu
 • nie zawiera danych zgodnie z wzorem formularza ofertowego lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę. O odrzuceniu oferty sprzedający zawiadamia niezwłocznie oferenta.  
 • Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę zakupu.

 

7. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo unieważnienie przetargu na sprzedaż samochodu bez podania przyczyny.  

8. Inne informacje:

 • Sprzedający wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę za pojazd będący przedmiotem przetargu.
 • W przypadku złożenia równorzędnych ofert o najwyższej wartości, sprzedający zorganizuje dodatkowy przetarg w formie aukcji dla tych oferentów.
 • Data podpisania umowy kupna - sprzedaży zostanie wyznaczona niezwłocznie po pozytywnym zakończeniu przetargu.
 • Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia pojazdu przed podpisaniem umowy kupna-sprzedaży.
 • Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy kupna-sprzedaży.  

ZAŁĄCZNIKI:

pdf OGŁOSZENIE O PRZETARGU

pdf FORMULARZ OFERTOWY NA ZAKUP SAMOCHODU

pdf WZÓR UMOWY KUPNA-SPRZEDAŻY