,
giweather joomla module

W związku z ogłoszeniem konkursu dla poddziałania 11.2.4 Ułatwienie dostępu do usług społecznych – projekt ZIT Olsztyn, Instytucja Pośrednicząca ZIT zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów.

Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Jonkowie ogłasza nabór na stanowisko intendent – wymiar etatu - 1 etat.

Dnia 19.09.2017r. została podpisana kolejna umowa w ramach projektu „Bezpieczny MOF”, tym razem na dostawę pojazdu rozpoznania, w ramach zadania: Zakup Mobilnego Centrum Kierowania. Dostawcą przedmiotu zamówienia będzie olsztyńska firma Auto Serwis Sikorski sp. jawna, która ma 100 dni od dnia podpisania umowy na realizację zamówienia.

Projekty na rzecz ułatwienia dostępu do usług społecznych – na dofinansowanie takich działań będzie można składać wnioski już w październiku 2017 w ramach konkursu z RPO Warmia i Mazury 2014-20 dla ZIT Olsztyna.

Zapraszamy do udziału w ankiecie dotyczącej jakości świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej w Jonkowie.

Uprzejmie informujemy, że w dniach od 18 do 29 września 2017 roku nie będą przyjmowane wnioski z zakresu działalności gospodarczej.