,
giweather joomla module

Informujemy, że Urząd Gminy w Jonkowie przyjmie 1 osobę zainteresowaną do odbycia stażu w tutejszym Urzędzie.

Chętne osoby powinny spełniać wymagania dla osób kierowanych na staż przez Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego.

Wymagania:

- osoba musi być zarejestrowana jako bezrobotna

- osoba, która nie ukończyła 30 roku życia

- sumienność i zaangażowanie w pracę zdolności organizacyjne, dobra znajomość obsługi komputera.

Oferujemy możliwość zdobycia nowego doświadczenia, ciekawą pracę pozwalającą na pogłębianie wiedzy i doskonalenie umiejętności zawodowych.

Zgłoszenia ( CV i podanie o przyjęcie na staż) prosimy składać w Urzędzie Gminy Jonkowo, ul. Klonowa 2