,
giweather joomla module

30 kwietnia 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Środowiska z 8 lutego 2018 r. w sprawie szacowania szkód wyrządzanych przez niektóre gatunki zwierząt objęte ochroną gatunkową.

Rozporządzenie reguluje tryb postępowania przy szacowaniu szkód wyrządzonych przez bobry, wilki, żubry, rysie, niedźwiedzie. Ponadto określa wzory dokumentów dotyczących szacowania szkód i wyliczenia odszkodowań za szkody, terminy zgłoszenia i szacowania szkód.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie.