,
giweather joomla module

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że rolnicy którzy ponieśli straty w wyniku wystąpienia wichur i nawałnic w 2017 r. mogą ubiegać się o udzielenie pomocy w opłacaniu składek w formie odroczenia płatności; częściowego lub całkowitego umorzenia.

W tym celu należy złożyć indywidualny wniosek w Oddziale Regionalnym/Placówce Terenowej KRUS. Wnioski będą rozpatrywane w trybie uproszczonym w oparciu o protokoły strat sporządzone przez odpowiednie komisje powołane przez wojewodę.

pdf TREŚĆ PISMA PREZESA KRUS (format PDF, ~353k)