,
giweather joomla module

Wójt Gminy Jonkowo informuje, że Gmina Jonkowo przystąpiła do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. W związku z powyższym konieczne jest przeprowadzenie ankiet wśród mieszkańców oraz właścicieli budynków usługowych w celu pozyskania danych odnośnie źródeł ciepła zlokalizowanych w obrębie gminy. Ankiety będą przeprowadzane przez pracownika Firmy EUREKO Consulting z siedzibą w Olsztynie przy pomocy sołtysów.

Związek Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" z siedzibą w Ostródzie informuję, iż celem usprawnienia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wprowadzono indywidualne numery rachunków bankowych dla poszczególnych właścicieli nieruchomości zobowiązanych do uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - płatników. Informacje te zostały rozesłane do płatników za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Związek Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” w Ostródzie, informuje wszystkich mieszkańców, że jest w trakcie rozsyłania pism z nadanym indywidualnym numerem konta bankowego. Do momentu otrzymania wymienionego pisma opłaty za wywóz odpadów komunalnych należy uiszczać na dotychczasowe konto bankowe, natomiast z momentem otrzymania pocztą informacji o nadanym indywidualnym numerze konta bankowego, opłatę należy wnosić na konto podane w piśmie.

Pismo dostarczane jest za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Wójt Gminy Jonkowo informuje, że sterylizację suk i kastrację psów z terenu gminy Jonkowo w roku 2015 będzie przeprowadzał Gabinet Weterynaryjny „AMICUS" ul. Ks. Hanowskiego 15, 11-042 Jonkowo (tel. 501 656 759). Koszt powyższych zabiegów będzie pokrywany z budżetu gminy. Ilość zabiegów ograniczona.

W związku z ogłoszonym konkursem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na dofinansowanie działań unieszkodliwienia odpadów i wyrobów zawierających azbest informuję, że od dnia 15.01.2015 r. do dnia 02.03.2015 r. Urząd Gminy w Jonkowie będzie przyjmował Państwa wnioski o dotację.

W dniach 03,04,05 kwietnia 2014 r. na terenie Gminy Jonkowo będzie przeprowadzona akcja zbierania ŚMIECI WIELKOGABARYTOWYCH zorganizowana przez Związek Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" z siedzibą w Ostródzie.