,
giweather joomla module

W dniu 19 grudnia w imieniu gminy Jonkowo, wójt Wojciech Giecko podpisał umowę na modernizację ul. Spacerowej w Jonkowie, na odcinku od wjazdu na Orlik do ul. Lipowej.

 Zadanie o nazwie „Przebudowa drogi gminnej, wewnętrznej wraz z przebudową chodnika - ul. Spacerowa w Jonkowie”, realizować będzie Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane „SANBUD” Sp. z o.o. z Olsztyna. W imieniu firmy SANBUD umowę podpisali prezes Zenon Kiejda oraz członek zarządu Janusz Cel. W ramach podpisanej umowy przeprowadzone zostaną prace budowlane m.in. polegające na pracach rozbiurkowych istniejących chodników i nawierzchni z płyt żelbetowych. Wykonanie podbudowy i nawierzchni drogi, chodników oraz zjazdów indywidualnych a także wykonanie kanalizacji deszczowej. Termin realizacji inwestycji ustalony został na trzy miesiące tj. do 19 marca 2018 r. Wartość przeprowadzonych prac zamknie się kwotą 646 785,03 zł.

20180104