Jak można było przeczytać we wcześniejszych artykułach Gmina Jonkowo zakupiła sprzęt za 60 000 zł w ramach unijnego projektu „Zdalna szkoła”. Po wprowadzeniu zdalnego nauczania sprzęt docelowo trafił, zgodnie ze zgłaszanym do Dyrektorów zapotrzebowaniem, do uczniów i nauczycieli.

Wg stanu na dzień 04.11.2020 r. wszystkie zakupione laptopy były używane przez osoby nie mające warunków technicznych do uczestnictwa w kształceniu zdalnym. Dla przykładu w Szkole Podstawowej we Wrzesinie na 5 przekazanych laptopów na 2 pracowali nauczyciele na 3 uczniowie, w Szkole Podstawowej w Nowym Kawkowie na 3 przekazane laptopy 2 były wypożyczone do domu uczniów.

Jeszcze przed wprowadzeniem nauki zdalnej na sprzęcie przeprowadzane były próbne lekcje online. Laptopy wykorzystywane były przez nauczycieli podczas lekcji jako pomoce dydaktyczne – wyświetlanie prezentacji multimedialnych, gier edukacyjnych. Pracowali również na nich indywidualnie uczniowie na lekcji informatyki.

Baner z logo Funduszy Europejskich, flagą Polski oraz flagą Unii Europejskiej z prawej strony