Serdecznie zapraszamy mieszkańców Nowego Kawkowa na zebranie, które odbędzie się w poniedziałek 23 maja 2022 r. o godz. 18:00 przy świetlicy wiejskiej.

 

W przypadku braku kworum drugi termin będzie przypadał na 23 maja na godzinę 18:15.

Porządek zebrania:

  1. otwarcie zebrania i przywitanie gości,
  2. zatwierdzenie porządku obrad i wybór przewodniczącego,
  3. sprawozdanie sołtysa z realizacji budżetu,
  4. omówienie planu budowy przejścia dla pieszych,
  5. krótkie sprawozdanie radnego gminy Bartłomieja Kolasy,
  6. sprawy różne,
  7. zamknięcie zebrania.


Uczestniczysz – decydujesz!

Sołtys Nowego Kawkowa
Jan Dowgielewicz
wraz z radą sołecką